Dfd Mühendislik, uzman kadrosu ile gelişen teknolojiyi takip ederek; çevreye duyarlı, müşteri memnuniyetinin ve çalışan güvenliğinin sağlandığı, kalite, iş güvenliği ve çevre standartlarına uygun hizmet anlayışındadır. 


KALİTE ORGANİZASYONU

 • Proje, imalat, montaj ve diğer hizmetler ile azami seviyede müşteri memnuniyetini sağlamak. 

 • Teknolojiyi sürekli takip etmek.

 • Hizmetlerin zamanında, emniyetli, ekonomik bir şekilde ve kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirmek. 

 • Çevre ve İSG mevzuatına uygun olarak doğaya saygılı olunması, çalışanları için sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlamak.

ÇEVRE ORGANİZASYONU 

 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uymak. 

 • Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek. 

 • Doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermek. 

 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusunda bilinçlendirmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU 

 • İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturarak yapılandırılmak.

 • İSG çalışmaları kapsamında üst yönetim tarafından her türlü kaynağın tahsis edilerek, çalışanlarımız ile birlikte alt yüklenici ve tedarikçi firma elemanlarının eğitimlerle bilinçlendirmek. 

 • Tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütmek. 

 • Oluşturduğu İSG kültürü ile merkez, şantiye ve işletmelerinde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirmek.